SumBit

Op SumBit Portal kunt u tegen concurrerende voorwaarden, zonder verlies van eigen identiteit, uw activiteiten online presenteren en afhandelen.

Informatieavond voortgezet onderwijs

SKOSO Namens het Bao-VO overleg Sint-Oedenrode (overleg tussen het basisonderwijs in Sint-Oedenrode en het voortgezet onderwijs in de regio) organiseert SKOSO wederom een voorlichtingsavond over het voortgezet onderwijs. Tijdens deze voorlichtingsbijeenkomst wordt ingegaan op de recente ontwikkelingen in het voorgezet onderwijs en hoe daaraan vorm en inhoud.......lees verder en schrijf in......


SumBit